Utanma

Kendini ya da herhangi bir davranışını onaylamayan, başkalannın bakışlanndan ve yargılarından kaçan kişinin içinde bulunduğu ruhsal durum.

Sağlık Terimlerinde Ara