Tıbbı Atıklar

Ünitelerden (Hastaneler, sağlık kuruluşları v.b) kaynaklanan, Yönetmeliğin EK-2’sinde C, D ve E grupları altında yer alan enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıklardır.

 • Mikrobiyolojik laboratuvar atıklarını,
 • Kan kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş nesneleri,
 • Kullanılmış ameliyat giysilerini (kumaş, önlük ve eldiven v.b),
 • Diyaliz atıklarını (atık su ve ekipmanlar),
 • Karantina atıklarını,
 • Bakteri ve virüs içeren hava filtrelerini,
 • Enfekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneleri,
 • Vücut parçaları, organik parçalar, plasenta, kesik uzuvlar v.b.ni, (insani patolojik atıklar),
 • Biyolojik deneylerde kullanılan kobay leşlerini,
 • Enjektör iğnelerini,
 • İğne içeren diğer kesicileri,
 • Bistürileri,
 • Lam-lameli,
 • Kırılmış diğer cam v.b. nesneleri, kapsamaktadır.

 

Tıbbı Atıklar ile ilgili sağlık konuları

Sağlık Terimlerinde Ara