Test

Serolojİk tam tepkimelerini, işlev testlerini ve laboratu-varda yapılan niceliksel analizleri belirtmek için kullanılan ortak terim.

Sağlık Terimlerinde Ara