Tamamlayıcı Tıp

Tamamlayıcı tıp, bir hastalığı tedavi etmekte kullanılan birçok değişik doğal sağlık tekniğini kapsar. Bu teknikler binlerce yıldır uygulanmakta olan doğal tedavi yöntemlerine dayanır ve hatta bunlara tıbbın orijinal şekli de denilebilir. Hepsinin bir ortak yanı vardır: semptom veya belirtilere dayanarak hastalığı değil, hastayı veya bireyi bütünüyle tedavi etmeyi amaçlarlar. Bunu da, hastanın bedensel, zihinsel ve ruhsal boyutta yaşam gücünü tedavi ederek yaparlar.

Bazı kişiler Tamamlayıcı Tıp için 'Alternatif' tabirini kullanmışlardır çünkü 'Alopatik' yani modern tıbba bir alternatif oluşturduğunu düşünürler. Ancak Tamamlayıcı ve Doğal Tıp çok daha yerinde bir tanım oluşturur çünkü bu yöntemler insanın bütünsel şifasını amaçladığı için hastanın gereksinimlerini tamamlar. Dolayısıyla Tamamlayıcı / Doğal Tıp çok daha doğru bir tanımlama olacaktır.

Tamamlayıcı Doğal Tıp kapsamına giren disiplinlerin bazılarının açıklamaları bu sitede alfabetik sırayla belirtilmiştir.

Tamamlayıcı Tıp ile ilgili sağlık konuları

Tamamlayıcı Tıp ile ilgili videolar

Sağlık Terimlerinde Ara