Sistem

Anatomide ortak bir işlevi olan ve aynı zamanda yapısal birörneklîk gösteren bir grup organı tanımlayan terim.

Sağlık Terimlerinde Ara