Sintigrafİ

Vücuda radyoaktif izotoplar verilerek uygulanan bir tanı yöntemi.

Sağlık Terimlerinde Ara