Sindirim

Yiyeceklerin vücutta değişime uğrayarak suda eriyen basit bileşiklere indirgenmesini, emilim ve özümsenme-ye hazır duruma dönüşmesini sağlayan süreçlerin tümü.

Sağlık Terimlerinde Ara