Türkiye, Medikal ve Termal Turizmde Rekabet Gücünü Artıracak

Medikal turizm, termal turizm ve ileri yaş-engelli turizmi alanlarındaki hizmet kalitesini yükseltecek ve rekabet gücünü artıracak.

YEŞİM SERT KARAASLAN - Türkiye, 10. Yıl Kalkınma Planı'na göre, Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı ile dünyada yükselen pazar konumunda olduğu medikal turizm, Termal turizm ve ileri yaş-engelli turizmi alanlarındaki hizmet kalitesini yükseltecek ve rekabet gücünü artıracak. Bu kapsamda, termal turizmde 100 bin yatak kapasitesi oluşturulacak ve 1 milyon 500 bin yabancı turiste termal hizmet sunulacak, bundan 3 milyar dolar gelir elde edilecek Medikal turizmde dünyanın ilk 5 destinasyonu içerisinde olunması amaçlanacak ve 750 bin medikal yabancı hastanın tedavi edilmesi, medikal turizmde 5,6 milyar dolar gelir elde edilmesi sağlanacak İleri yaş turizminde de 10 bin yatak kapasitesi oluşturulacak, 150 bin yabancı turistin Türkiye'yi ziyaret etmesi ve bundan 750 milyon dolar gelir elde edilmesi için çalışılacak.


Planda, tıbbi tedavinin alınması, Termal kaynakların kullanılması, rehabilitasyon hizmetlerinin ve kişilerin kendilerini iyi ve sağlıklı hissetmesini sağlayan hizmetlerin giderek artmasına paralel olarak sağlık turizminin, Türkiye'nin potansiyeli dikkate alındığında önemli bir fırsat sunduğu vurgulandı.

Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı ile Türkiye'nin dünyada yükselen pazar konumunda olduğu medikal turizm, Termal turizm ve ileri yaş-engelli turizmi alanlarındaki hizmet kalitesinin yükseltilerek, rekabet gücünün artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Program ile Termal turizmde 100 bin yatak kapasitesinin oluşturulması, 1 milyon 500 bin (600 bin tedavi amaçlı) yabancı Termal turiste hizmet sunulması, 3 milyar dolar gelir elde edilmesi, medikal turizmde dünyanın ilk 5 destinasyonu içerisinde olunması amaçlandı.

Ayrıca, 750 bin medikal yabancı hastanın tedavi edilmesi, medikal turizmde 5,6 milyar dolar gelir elde edilmesi, ileri yaş turizminde 10 bin yatak kapasitesi oluşturulması, 150 bin yabancı turistin Türkiye'yi ziyaret etmesi ve bundan 750 milyon dolar gelir elde edilmesi öngörüldü.

Kamu ile Özel Sektör Arasında İş Birliği Güçlendirilecek

Programa göre, sağlık turizmine yönelik kurumsal ve hukuki altyapının geliştirilmesi için hedef ülke, bölge ve branşları dikkate alan bir sağlık turizmi stratejisi ve eylem planı hazırlanacak. Kamu kurumları arasında koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesi, kamu ile özel sektör arasında iş birliği güçlendirilecek. Fiyat farklılaştırmasına da imkan tanıyan mevzuat altyapısı oluşturulacak. İstatistik altyapısı geliştirilecek.

Alanda fiziki ve teknik altyapının iyileştirilmesi amacıyla, Termal turizm varlıkları ve medikal turizm altyapısı envanterleri hazırlanacak; hastane, Termal otel, ileri yaş ve engelli bakım merkezleri gibi tesislerin sağlık turizminde kullanım imkanları artırılacak. Bunun dışında sağlık turizmi kapsamında yatırım ve planlama konusunda destek sağlanacak, arazi temini için yeni modeller oluşturulacak.

Hedef Ülke ve Bölgelerde Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri Artırılacak

Sağlık turizminde hizmet kalitesinin artırılması için de sağlık turizmi alanında çalışan personel nitelik ve nicelik olarak geliştirilecek, bu alana yönelik hizmet ve tesis standartları yükseltilecek. Konaklama ve diğer yardımcı hizmetler için kolaylaştırıcı mekanizmalar geliştirilecek.

Sağlık turizmi alanında etkin tanıtım ve pazarlama yapılması amacıyla hedef ülke ve bölgelerde tanıtım ve pazarlama faaliyetleri artırılacak, tanıtım ve pazarlama alanında kamu ile özel sektör iş birliklerine ağırlık verilecek. - Ankara

İlgili Sağlık Konuları