Sağlık Bakanlığı Açıklaması

Sağlık Bakanlığı vatandaşların aile hekimleri tarafından yaptırılan tetkikleri ve sarf malzemeleri için herhangi bir ücret ödemesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

"Vatandaşlarımızın aile hekimleri tarafından yaptırılan tetkikleri ve sarf malzemeleri için herhangi bir ücret ödemesi söz konusu değildir" "(Vatandaşlarımıza ait sağlık kayıt bilgileri para karşılığında satılacak) iddiaları da maksatlı şekilde üretilmiştir ve gerçek dışıdır" "Yurt dışında eğitim gören hekimlerin devlet hizmetinden muaf tutulması ile ilgili düzenleme yurt dışına gitmiş olan hekimlerimizi geriye kazanmayı hedeflemektedir."

Sağlık Bakanlığından, aile hekimlerinin tetkik ve sarf malzeme ücretlerinin vatandaşlardan alınacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğu, vatandaşların aile hekimleri tarafından yaptırılan tetkikleri ve sarf malzemeleri için herhangi bir ücret ödemesinin söz konusu olmadığı bildirildi.

Bakanlıktan, TBMM'de görüşülecek "torba yasa" hakkında Türk Tabipleri Birliği'nin bazı basın organlarında yer alan iddiaları nedeniyle yazılı açıklama yapıldı.

"Torba yasa ile aile hekimlerinin tetkik ve sarf malzeme ücretlerinin vatandaştan alınacağı yönündeki iddialar asılsızdır" ifadesine yer verilen açıklamada, vatandaşların, aile hekimleri tarafından yaptırılan tetkikleri ve sarf malzemeleri için herhangi bir ücret ödemesinin söz konusu olmadığı vurgulandı. Kanun tasarısının ilgili maddesiyle daha önceden aile hekimlerinin ödeme kalemleri arasında sayılan tetkik ve sarf malzemesi ödemelerinin teknik olarak bu bölümden çıkarıldığı belirtildi. Ödemenin, illerdeki halk sağlığı müdürlüklerince hizmet veren ilgili laboratuvarlara yapılacağına ilişkin  düzenleme hazırlandığı kaydedildi.

Kişisel verilerin toplanmasıyla ilgili düzenlemeler hakkında "vatandaşlarımıza ait sağlık kayıt bilgileri para karşılığında satılacak" şeklindeki iddiaların da maksatlı üretildiği ve gerçek dışı olduğu bildirilen açıklamada, vatandaşların sağlık kayıtlarının tutulması ve güvenliğinin sağlanmasının Sağlık Bakanlığının  yasal sorumluluğunda olduğu anımsatıldı.

Açıklamada Şu Değerlendirmelere Yer Verildi:

"Yurt dışında eğitim gören hekimlerin devlet hizmetinden muaf tutulmasıyla ilgili düzenleme, yurt dışına gitmiş hekimlerimizi geriye kazanmayı hedeflemektedir. Sadece mecburi hizmet bölgelerinde değil, Türkiye'nin tamamında hekime ihtiyacımız bulunmaktadır. Ülkemizde hizmet etmek üzere kazanacağımız her bir hekim mevcut çalışan hekimlerimizin iş yükünü azaltma konusunda katkısı olacaktır. Dolayısıyla buna itiraz etmek, hekimlerimizin iş yükünü azaltmaya yönelik gayretlerimizi görmezden gelmektir.

Ruhsatsız sağlık hizmeti verenlere yönelik yasal işlemlerin, hukuksuzluk olarak değerlendirmesi ve 'hekimlere düşmanca tutum' olarak sunulması, sorumsuzca ileri sürülen iddialardır. Bakanlığımızın bu düzenlemedeki amacı, ruhsatsız ve yetkisiz işlem yapılmasını önlemektir. Halkımızın güvenilir ve denetlenebilir bir sağlık hizmeti alması en doğal hakkıdır. Öne sürülenin aksine, düzenlemeyle yasalara uygun çalışanların haklarının korunması söz konusudur." - Ankara