Mide Ağrısının Nedenleri

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji uzmanı Dr.Atilla Bektaş, mide ağrısının nedenlerinin gastrit, mide ülseri, reflü ve aspirin gibi bazı ilaçlar olduğunu bildirdi.

En az dört kişiden biri karnının üst orta bölümünde ağrı ve hazımsızlık hissettiğini, bu durumun "Dispepsi" olarak adlandırıldığını belirten İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji uzmanı Dr.Atilla Bektaş, nedeninin gastrit, mide ülseri, reflü ve aspirin gibi bazı ilaçlar olduğunu bildirdi.

Bektaş, "Hastaların yarısından çoğunda mide endoskopisi dahil yapılan tetkiklerde hiçbir şey bulunamaz. Böyle durumlar 'Fonksiyonel Dispepsi(FD)' olarak adlandırılmaktadır. FD diyebilmek için yakınmaların tekrarlayıcı ve altı aydan uzun süredir olması gerekmektedir" dedi.

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Atilla Bektaş, FD'nin yaşam kalitesi, sağlık harcamaları ve iş gücü üzerine olumsuz etkileri olan önemli bir sağlık problemi olduğunu belirterek, "Bu gün için bu durum tıpta tam olarak aydınlatılmamış olmakla beraber tedavide ilk basamağı diyet oluşturur. FD de sigara yasaklanmalıdır. Hastaya kendine rahatsızlık veren yiyeceklerden kaçınması önerilir. Alkol ve kahve sınırlandırılmalıdır. Acı, baharat ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır" dedi. Diğer taraftan FD oluşumunda psikolojik faktörler önemli olduğundan, anksiyete (kaygı bozukluğu) depresyon gibi durumlar varsa tedavi edilmelidir" diyen Dr. Bektaş, "Tedavi hastadan hastaya farklılık göstermektedir. Mide koruyucular ya da mide boşaltımını hızlandıran ilaçlar tedavide etkili olabilir. Helikobakter pilori denilen mide mikrobunun eşlik ettiği olgular uygun antibiyotik tedavisinden oldukça fayda görebilmektedir. Ailesinde mide-yemek borusu kanseri, belirgin kilo kaybı, ateş, inatçı kusma, kansızlık, yutma güçlüğü olanlar altta yatan ciddi başka bir hastalık olabilir. Bazen de FD, safra kesesi yada kalp rahatsızlığı gibi diğer nedenler ile karışabildiğinden detaylı araştırılma gerekir" dedi. - ANKARA

İlgili Sağlık Konuları