Gelişen Teknoloji Gençlerin Ruh Sağlığını Tehdit Ediyor

Dünya Ruh Sağlığı Günü bu yıl ''Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı'' teması ile ele alınıyor.

Dünya Ruh Sağlığı Günü bu yıl 'Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı' teması ile ele alınıyor. Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Kuzeymen Balıkçı, gençlerin ruh sağlığının korunması ve dayanıklılığın arttırılmasının hedeflendiğini söyledi.

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak kabul edilmiştir. Her yıl farklı bir tema ile etkinliklerin düzenlendiği Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün bu seneki teması 'Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı' olarak ilan edildi.

Bu tema aracılığıyla gençlerin ruh sağlığının korunması ve dayanıklılığın arttırılmasının hedeflendiğini ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Kuzeymen Balıkçı, gerçekleştirilen etkinliklerle bu konuda toplumsal farkındalık yaratılmak istendiğini söyledi.

GENÇLİK DÖNEMİ AYNI ZAMANDA STRES VE ENDİŞELER İÇEREBİLİR

Dünya Sağlık Örgütü'nün sitesinde, "Ergenlik ve yetişkinlik döneminin ilk yılları birçok değişimin yaşandığı, örneğin okulların değiştiği, gençlerin evden çıktığı ve üniversiteye başladığı veya yeni bir işin başladığı bir yaşam zamanıdır" ifadelerinin yer aldığını bildiren Yrd. Doç. Dr. Kuzeymen Balıkçı yazının devamında, "Birçok genç için bu dönem heyecan verici zamanlardır.  Bununla birlikte, bu değişimler stres ve endişe zamanları da olabilir" ifadelerine yer verildiğini de sözlerine ekledi.

Gençlik döneminin, bireyin yetişkin rolüne hazırlandığı, kimliğini oluşturmaya başladığı çok önemli bir dönem olmakla birlikte, önemli ruhsal hastalıkların ortaya çıkma riskini de barındıran bir süreç olduğunu da hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Kuzeymen Balıkçı, günümüz gençlerinin daha önceki dönemlerden daha farklı ve hızlı değişimlerin olduğu bir dönemde yaşadığını, yoğun olarak teknolojik gelişmelere maruz kaldığını, birçoğunun teknolojinin sunduğu sanal ilişkilerle bağ kurmaya çalışırken, sosyal etkileşimin azlığı nedeniyle kendini yalnız hissettiğini, ruh sağlığını güçlendirecek doğru kaynakları ise her zaman fark edemediğini ifade etti.

RUH SAĞLIĞI YAŞAMIN HER ALANINI ETKİLİYOR

" Ruh sağlığı yerinde olan bir insan, hem kendisiyle hem de diğer insanlarla uyum ve denge içerisinde olur" diyen Yrd. Doç. Dr. Kuzeymen Balıkçı, "Kişinin ruh sağlığı bozulduğunda, sevme yetisi etkilenir ve insanlarla olan ilişkisi bozulmaya başlar. Kişinin ruh sağlığının bozulması; iş, aile, sosyal ve fiziksel sorunlar yaşamasına yol açar" şeklinde konuştu.

ANKSİYETE BOZUKLUĞU EN SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR ARASINDA

Son dönemde yapılan araştırmalarda, gençlerde en sık anksiyete bozukluğu görüldüğünü ifade eden Yrd. Doç. Dr. Kuzeymen Balıkçı, bu duruma kızlarda yüzde 20, erkeklerde ise yüzde 10 oranında rastlandığına dikkat çekti.

Gençlerde gözlenen diğer ruhsal bozukluklar hakkında bilgiler de veren Yrd. Doç. Dr. Kuzeymen Balıkçı açıklamalarına şöyle devam etti:

"Anksiyete bozukluğunun ardından depresif bozukluk, alkol ve madde kullanım bozukluğu gelmektedir.  Öte yandan gençlerde depresyon korkutucu bir hızla artmaktadır.  Major depresyon görülme sıklığı çocuklukta yüzde 1.7 iken ergenlik öncesi yüzde 3'e, ergenlikle birlikte ise yüzde 5'e yükselmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre depresyon, 10-19 yaşlarındaki çocuk ve gençlerde hastalıklara sebep olan ve fiziksel yetileri kısıtlayan en önemli etkenlerden biridir. 

Yetişkinlerden farklı olarak depresyon ergenlerde yüksek oranda suçluluk duygularına ve intihar girişimine sebep olabilmektedir.  Ayrıca gençlik döneminde ortaya çıkan depresyonlarda, tanı konmadığı ve tedavi edilmediği zaman birçok başka sorunlar da ortaya çıkabilmektedir.  Bu durum hastaların okul başarısını düşürmekte, sosyal ilişki kurma becerisini azaltmakta, madde kullanma sıklığını ve en önemlisi de intihar riskini artırmaktadır."

ERKEN TEŞHİS HASTALIKLARI ÖNLEMEDE ÖNEMLİ

Ergenlik çağındaki gençlerin sağlığının korunmasının, hem kısa hem de uzun vadede sadece gençlerin sağlığı bakımından değil, aynı zamanda ekonomiler ve toplum açısından da son derece önemli olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Kuzeymen Balıkçı, sağlıklı genç yetişkinlerin işgücüne, ailelerine ve çevrelerine, bir bütün olarak da topluma daha fazla katkı sağlayabilecekleri yönündeki kanıtların arttığını söyledi. 

Ergenlik çağındakiler ve genç yetişkinlerde, ruhsal sıkıntı ve hastalığın önlenmesine yardımcı olmak, ruhsal hastalıkların üstesinden gelmek ve iyileştirilmesi için erken yaşlardan itibaren zihinsel dayanıklılık sağlamak amacıyla pek çok şey yapılabileceğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Kuzeymen Balıkçı, "Önlemek, ruh hastalığının erken belirti ve bulgularını bilmek ve anlamakla başlar. 

Ebeveynler ve öğretmenler, evde ve okuldaki günlük zorlukların üstesinden gelmelerini sağlamak için çocukların ve ergenlerin yaşam becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilir. Okulda ve diğer toplumsal ortamlarda psikososyal destek verilebilir. Sağlık çalışanlarının ruhsal bozuklukları tespit etmelerini sağlayan eğitimler geliştirilebilir veya genişletilebilir" dedi.
 

İlgili Sağlık Konuları