Duygusal manipülasyon nedir?

Psikoloji alanında merak edilen kavramlardan biri olan duygusal manipülasyon, detayları ile merak ediliyor. Konunun detaylarını merak edenler duygusal manipülasyon nedir ve duygusal manipülasyon çözümü nedir?

Zaman zaman duyulan ama hakkında detaylı bilgi sahibi olmadığımız duygusal manipülasyon kavramı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sosyal medyada da trend olan konu hakkında, duygusal manipülasyon nedir, sorusunun yanıtı araştırılıyor.

DUYGUSAL MANİPÜLASYON NEDİR?

Duygusal manipülasyon, kişinin kendi isteklerini gerçekleştirmek ve diğeri üzerinden avantaj elde etmek için direkt ya da dolaylı olarak sergilediği tutumlar şeklinde tanımlanabilir. Manipülasyonu yapan kişinin yani manipülatörün amacı ayrıcalık ve güç sağlamak, kontrolü ele geçirmek olabilir. Kişilerarası ilişkilerde yaşanan en zorlayıcı sorunlardan biri olarak zaman zaman maruz kalınan duygusal manipülasyon bazen açık ve direkt, bazense örtük ve dolaylı olarak gerçekleştirilebilir. İş yaşamında, romantik ilişkilerde, arkadaş grubunda veya diğer ilişki türlerinde olsun, ilişkinin dengesi ve ilişkiden alınan doyum duygusal manipülasyondan olumsuz şekilde etkilenir. Bu aleyhte durum manipülatörden ziyade manipülasyona maruz kalan kişi için geçerlidir. Her zaman kolay olmasa da maruz kaldığımız manipülasyonu ve bu sürecin olumsuz etkilerini erken evrede fark etmek, olumsuz etkilere maruz kalmamak ve kendimizi korumak adına oldukça önemlidir. Her ilişkinin dinamiği birbirinden farklı olmakla birlikte duygusal manipülasyon hakkında bize fikir verebilecek bazı ortak tutumlardan söz etmek mümkündür.
 

İlgili Sağlık Konuları