Erken Menopoz ve Nedenleri

Sigara tüketen kadınlarda erken menopoz riski oldukça yüksektir. Yine aynı zamanda alkol tüketimi de erken menopoza neden olabilir. bazı enfeksiyon türleri yumurtalıklarda etki göstererek erken menopoz sorununa yol açabilir.

Kadınlarda adet kanamasının 35 – 40 yaşlarından önce kesilmesi erken menopoz olarak tanımlanır. Bu durum oldukça nadir görülen bir sorundur. Yumurtalıklar işlevlerini tam olarak yerine getiremez ve adet kanaması kesilir. Erken menopoz vakalarında erken teşhis oldukça önemli bir yer tutar. Çünkü erken menopoz vakalarında kemik erimesi problemi çok sıklıkla karşılaşılan bir sağlık sorunudur. 35 – 40 yaşlarında adet kanamalarının kesilmesi birçok nedenden dolayı gerçekleşebilir. Bu nedenler;

  •  Aşırı ve ani kilo kayıpları
  •  Ağır ve aşırı egzersiz
  • Kürtaj
  • Stres
  • Cerrahi operasyonlar sonucu meydana gelen yapışıklıklar olarak sıralanabilir.

Erken yaşlarda adet kesilmesine bağlı olarak östrojen hormonu azalır ve bu durum ile ilişkili kemik kayıpları meydana gelebilir. Bu nedenle bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır.
 

 Erken menopoza nedenleri nelerdir?

 Yaşam tarzı ve enfeksiyonlar:

Sigara tüketen kadınlarda erken menopoz riski oldukça yüksektir. Yine aynı zamanda alkol tüketimi de erken menopoza neden olabilir. bazı enfeksiyon türleri yumurtalıklarda etki göstererek erken menopoz sorununa yol açabilir.
 

 Stres:

Stres daha birçok hastalığı tetikleyen bir etkendir. Bazı hastalıklarda etkili olduğu gibierken menopozda da oldukça etkili bir faktördür. Ancak stres tek başına erken menopoznedeni değildir. Stres diğer etkenler ile bir araya gelerek tetikleyici bir özelliğe sahiptir.
 

 İrsi etkenler:

Ailesinde erken menopoz öyküsü olan bir kadının erken menopoza girme riski oldukça yüksektir. Menopoz yaşı anne ya da kız kardeşin menopoza girme yaşı ile yakından alakalıdır.
 

 Kanser tedavisi:

Kanser tedavisi nedeni ile kemoterapi ve radyoterapi alan kişilerde yumurtalıklar oldukça etkilenir. Ve erken menopoza yol açabilir. Kanser türü, yumurtalıkların ne derece etkilendiği, tedavinin süreci, tedavi nedeniyle kullanılan ilaçların türü ve dozu menopozu tetikleyebilir.
 

Yumurtalıklara ve üreme sistemine ait organların konumlandığı pelvik alana uygulanan tedavi türü yumurtalıkları hem kalıcı hem de olumsuz bir şekilde etkiler. Kullanılan ilaçların düşük dozda olması ve tedavinin kısa sürmesi geçici menopoza yol açabilir. Işın tedavisi gören bir hastada yumurtalıkları koruma altına almak için gayret edilmelidir. Meme kanseri nedeni ile tedavi gören kadınlarda erken menopoz riski daha yüksektir.
 

 Otoimmum bozukluklar:

Yapılan araştırmalara ve çalışmalara göre otoimmum bozuklukların erken menopozvakalarına neden olduğu düşünülmektedir. Otoimmum bozuklukların neden olduğu erken menopoz vakalarında ayrıca şeker hastalığı, tiroit bezi ile alakalı bozukluklar, romatizmal hastalıklar ve daha birçok otoimmum hastalıklar da görülmektedir.
 

 Cerrahi menopoz:

Cerrahi operasyonlar nedeni ile her iki yumurtalığı birden alınan kadınlarda cerrahi menopoz görülür. Bu vakalarda cerrahi operasyonun ardından progesteron ve östrojen hormonlarında düşüş yaşanır ve menopoz ile alakalı şikâyetler başlar. Rahmin alınması halinde yumurtalıklar ile alakalı olan damarlar hasar görürse yumurtalıklar işlevlerini yitirebilir ve erken menopoz olasılığı ortaya çıkabilir. Şayet erken menopoz bu nedenle başlar ise ciddi boyutlarda yakınmalara neden olabilir.
 

İlgili Sağlık Konuları