Türkiye'de 4 bin ebe, pandemiyle savaşa destek veriyor

Ebelerin kadın ve ailesinin gereksinimlerini karşılamakla görevli olan sağlık ekibinin değerli üyeleri ve toplumun özellikle kadınların sağlık danışmanları olduklarını söyleyen Öğr. Gör. Özlem Demir, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nde bir açıklama yaptı.

Tarihin en eski mesleklerinden olan ebeliğin, sağlıklı toplum ve bireylerin oluşmasında önemli bir rolü olduğunu anlatan Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Özlem Demir, "Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Ebeler Konfederasyonu (ICM) ve Türkiye'de Sağlık Bakanlığı, ebelik mesleğini genellikle 15-49 yaş kadın ve 0-4 yaş çocuk sağlığı üzerinde branşlaştırıyor. Bu grupların nüfus içindeki yüzdesi ise yüzde 70'leri buluyor" dedi.

"ANNE-BEBEK ÖLÜMLERİNDEKİ DÜŞÜŞTE BÜYÜK ROLLERİ VAR"

Özlem Demir, Türkiye'de 46 fakültenin her yıl bin 700'e yakın lisans ve lisansüstü mezun vererek göreve başlayan ebelerin Türkiye'de özellikle son yıllara ait verilerde anne- bebek ölüm oranlarının hızla düşmesinde çok büyük rollerinin olduğunu vurguladı. Demir, bu istatistikler ışığında ebelerin daha da desteklenmesiyle hem cinsel sağlık hem de üreme sağlığı hizmetlerinin yüzde 85'inden fazlasını ve aile planlaması ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların yönetiminin de sağlanacağının kaydetti.

"PANDEMİ MÜCADELESİNDE EBELER DE GÖREV YAPIYOR"

Ebelerin Kovid-19 pandemisiyle mücadelenin merkezinde yer aldıklarını belirten Özlem Demir, şu bilgileri paylaştı: "Türkiye'de 60 bine yakın ebe bulunmakta ve bu ebelerin yaklaşık 25 bini de birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinde çalışmaktadır. Bu süre zarfında ebeler, multidisipliner ekip çalışması ile Kovid-19 pandemisiyle savaşta yerlerini almış durumdadırlar. Türkiye'de filyasyon ekiplerinde yaklaşık 4 bin ebe görev almakta ve sayıları gün geçtikçe artmaktadır."

Pandemi ile kadınların gebe kalması, özellikle doğumlarda kadın ile ailesinin ebelik desteğine ve bakımına ihtiyaç duymaya devam etmesiyle ebelik desteğinin bir kat daha önem kazandığına işaret eden Demir, "Bu süreçte verilen hizmetlere ek olarak Kovid-19 temaslı gebe izlemlerine, doğum ve doğum sonrası özellikli ebelik bakımları da eklenmiştir. Ebeler, hayat kurtaran hizmetler sunmaya, kadınlar ve bebekler için sağlıklı sonuçlar elde etmeye ve sağlıklı gelecek için çalışmaya devam etmektedirler" ifadelerini kullandı.

İlgili Sağlık Konuları