Periton

Karın içi organları çepeçevre saran, karın boşluğunun iç yüzünü örten zardır.

Sağlık Terimlerinde Ara