Organ

Dokuların bîr araya gelerek anatomik ve İşlevsel bir bütün (örneğin, kalp, karaciğer, akciğer) oluşturduğu birim.

Sağlık Terimlerinde Ara