Oğlumun Mide Ağrısı ve Kusmaları Vardı, Endeskopi Sonuçlarına Göre Nesi Var?

Oğlum 17 yaşında mide ağrısı ve kusmaları oluyordu. Endoskopi yapıldı. Sonuç şöyle:

ÖZAFAGUS: Z çizgisi düzensiz hiperemik geçildi.

MİDE: Mide içerisinde safralı açlık sekrasyonu izlendi. Tüm mide mukozası hiperemik ve kaldırım taşı manzarasındaydı. Cardiada submukozal hemorajik alanlar izlendi. Antrum benekli olarak izlendi.

DUODENUM: 1.bölümde lineer kırıklar ödem, 2. bölümde nokta tarzında beyazlanma gösteren enflamasyon alanlar izlendi.

TANI: 1-Görh 2-Eroziv Özofajit 3-Hemorojik Gastropati 4-Bilier Reflü 5-Dueodenal Erezyon. Bilgi verirseniz sevinirim.

Uzm.Dr. Faruk Akçay

Çocuğunuzda mideden yemek borusuna mide içeriğinin kaçağı ve buna bağlı yemek borusunda oluşan hasar (eroziv özafajit),onikiparmak barsağında (duedenum) ülser başlangıcı, onikiparmak barsağından mideye safra içeriğinin kaçağı (bilier reflü),midede enflamasyon olmadan diffuz (yaygın) olmayan mukozal mide zedelenmesi (hemorajik gastropati) Çocuğunuzda olan hemorajik gastropatinin nedenlerinden biri endoskopide görülen safra içeriğine istinaden safra reflüsü (bilier reflü) 'dür. Diğer sebepler eğer sık kullanılıyorsa ağrı kesiciler olabilir.

Eroziv ve hemorajik gastropatilerde peptik ülserlerden daha yüzeysel (muskularis mukozayı aşmazlar) lezyonlar oluşturduklarından submukozada veya daha derinde bulunan damarlarla ilişkisizdirler. Bu nedenle major (büyük) kanamalara neden olmazlar. 3 önemli nedeni vardır; alkol, NSAİİ (nonsteroid antienflamatuvar ilaç),stres.

Reaktif (Eroziv Gastritis), Hemorajik Gastropati

  • Aspirin ve diğer NSAID ve diğer ilaçlar,
  • Alkol,
  • Portal hipertansif gastropatiler,
  • Kokain,
  • Stres,
  • Radyasyon,
  • Safra reflüsü,
  • İskemi,
  • Prolaps / hiatus hernisi,
  • Travma (Örneğin gastrik tüpler).

İlgili Soru Kategorileri

Sağlık Soruları Kategorileri