Nefrektomi

Bir böbreğin cerrahi girişimle çıkarılması.

Sağlık Terimlerinde Ara