Kordosentez

Kordosentez, ultrason kontrolü altında özel bir iğne ile karın duvarından girilerek göbek kordonundan bebeğe ait kanın alınmasıdır. Alınan 1-4 ml. kandan bebeğin karyotiplemesinin yanı sıra tam kan tahlili ve kan gazlarının ölçümü de yapılır.

Kordosentez ile ilgili sağlık konuları

Sağlık Terimlerinde Ara