Kompleks

Kişinin davranışlarını etkileyen, bir Ölçüde ya da tümüyle bilinçdışı, kendi aralarında birbirine bağlı, duygusal yönü güçlü düşünce ve tutumlar bütünü.

Sağlık Terimlerinde Ara