Kızım Geceleri Altını Islatıyor. Ne yapmalıyız?

Kızım 9 yaşında ve geceleri altına ıslatıyor. Tahlillerde sürekli bakteri üremesi gözüküyor. Doktor idrar kesesinde kasılma olduğunu söyledi. Birçok antibiyotiğe bağışıklık kazanmış. Şu an Üropan kullanıyoruz. Ne yapmalıyız?

Uzm.Dr. Faruk Akçay

Çocuğunuzun tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu mevcut olduğu anlaşılıyor. Bunun nedenleri açısından Üriner Sistem Usg, İVP, DMS Renal Sintigrafi, Voiding Sisteureterografi yapılmalı. Ayrıca Kan Sayımı, Crp, Sedimantasyon, Glikoz, Üre, Kreatinin, İdrar Dansitesi (ADH eksikliği açısından) önemlidir. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu için idrardaki bakteri temizlendikten sonra koruyucu düşük doz antibiyotik belli bir süre devam edilir. (6 ay-1 yıl) Aylık veya 2 ayda bir idrar kültürü takibi yapılır. İdrar yolu enfeksiyonunun tekrarlamasına neden olan sebep görüntüleme yöntemleri ile bulunamadı ise ürodinamik inceleme yapılabilinir. (mesane ve veya sifınkter fonksiyon bozukluğu açısından)

İlgili Soru Kategorileri

Sağlık Soruları Kategorileri