Kardiyoloji

Kalbi inceleyen tıp dalı.

Sağlık Terimlerinde Ara