Jugüler

Anatomide kullanılan ve boyunla ya da boyun toplar-damarıyla İlgili çeşitli yapılan tanımlayan terim (göğüs kemiğinin jugüler çentiği, artkafa kemiğinin jugüler apofizİ, kafatası tabanının jugüler deliği gibi).

Sağlık Terimlerinde Ara