İnkontinans

İdrarı tutamama, kaçırma durumu

Sağlık Terimlerinde Ara