İmmünize

Bağışık kılmak.

Sağlık Terimlerinde Ara