Hemoglobınopatı

Alyuvarlarda anormal hemoglobin bulunmasıyla beliren patolojik durum.

Sağlık Terimlerinde Ara