Prof. Dr. Muzaffer Aksoy Açıkladı; ''Gönüllü Bağışçılara Çok İhtiyaç Var''

Türkiye'de hemoglobinopatiyle ilgili ilk çalışmalar, 1950'li yıllarda, Prof. Dr. Muzaffer Aksoy tarafından başlatıldı. 1970'li yıllarda, Prof. Dr. Ayhan Çavdar ve Prof. Dr. Ayten Arcasoy tarafından sağlıklı Türk toplumunda talasemi taşıyıcı sıklığı oranı % 2.1 bulundu. 1970'li yıllarda, hocalarımızın öncülüğünde belirli üniversitelerde talasemi ve hemoglobinopati konusunda çalışmalar başladı. Bu ekiplere yeni isimler eklenerek, çalışmalarını sürdürmektedirler.

30 Aralık 1993 tarihinde, 3960 sayılı Kalıtsal Kan Hastalıkları ile Mücadele Kanunu çıktı. Kanunun hazırlanmasında, TBMM’ye sunulmasında ve Sağlık Bakanlığı ile koordine edilmesinde Prof. Dr. Ayten Arcasoy hocamızın büyük emekleri geçti. Kanunun yayınlanmasından sonra Sağlık Bakanlığı tarafından Antalya, Antakya, Mersin ve Muğla’da talasemi merkezleri kuruldu. Bu merkezlerde hastaların tedavileri yanında tarama çalışmalarına da hız verildi.
 
1994-1997 yıllarında; Prof. Dr. Çiğdem Altay ve Prof. Dr. Şükrü Cin öncülüğünde, Türkiye’de talasemi ve hemoglobinopati konusunda çalışan üniversite, SSK, devlet hastaneleri, vakıf ve dernek temsilcileri ile “BİRLİK” oluşturulması yönünde toplantılar yapıldı. 23 Haziran 2000 tarihinde Ulusal Hemoglobinopati Konseyi kuruldu. Konsey, Sağlık Bakanlığı Ana-Çocuk Sağlığı-Aile Planlaması ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye’de talasemi ve hemoglobinopati konusunda çalışan üniversite, SSK, devlet hastaneleri, vakıf ve dernek temsilcileriyle kuruldu; danışma ve yürütme kurulları oluşturuldu. Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Hemoglobinopati Konseyi’nin çalışmaları sonucunda, 24 Ekim 2002 tarihinde Talasemi Kontrol Programı Tanı Ve Tedavi Merkezleri Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
 

İlgili Sağlık Konuları

İlgili Haberler