Hemoglobin F

Dölüt kanında önemli miktarlarda görülen bu hemoglobin türü doğumdan sonra bütünüyle kaybolur.

Sağlık Terimlerinde Ara