Yeni Gün Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Bursa / Osmangazi

Telefon:(0224) 242 47 45
Fax:(0224) 242 30 48
Adres:Hamitler Mahallesi Mudanya Caddesi No: 424
Website:www.ozelyenigun.com

Harita

Yeni Gün Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, özel gereksinimli bireylere gereksinimlerine uygun eğitim programları uygulayan bir kurumdur. 2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak açılan kurumumuz çalışmalarına devam etmektedir.

Vizyonumuz

Özel gereksinimi olan bireylerin kas, dil, bilişsel, sosyal ve günlük yaşam beceri alanlarında bağımsız düzeye gelebilmeleri için özel eğitim ilkeleri doğrultusunda bireysel farklılıklara uygun eğitim ortamı hazırlayan, bireye özel materyal geliştiren ve yetersizlik alanlarına yönelik yeni programlar üreten markalaşmış bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olmaktır.

Misyonumuz

Akranlarından farklılık gösteren bireylerin toplumun beklediği rolleri gerçekleştirebilmeleri ve  topluma bağımsız katılım sağlayabilmeleri için gereksinimlerine yönelik;

Öz bakım becerilerini kazandırmak,İletişim ve konuşma becerilerini geliştirmek, Temel akademik becerileri kazandırmak,Sosyal uyum becerilerini geliştirmek, Eğitimde sürekliliği ve bütünlüğü sağlama amacı ile aile eğitim programları düzenlenmek, Bireylerin gelişimlerini desteklemek amacı ile; Sanatsal-kültürel etkinlikler gerçekleştirmek, Özel eğitimin temeli olan sevgiyi kullanarak bireyleri özgüven sahibi yapmak ve tüm bunlarla birlikte tercih edilen bir kurum olmak.

Diğer Osmangazi Hastaneleri