Vizyon Göz Sağlığı

İstanbul / Sarıyer

Telefon:0(212) 277 02 50
Fax:0(212) 229 63 18
Adres:Zergerdan Sok. No:1 Boyacikoy 80851
Website:www.vizyongozhastanesi.com

Harita

Sağlığı kon­forla bütün­leştiren Vizyon Göz Merkezi; uzman kadrosu, ilkeli sağlık hizmeti, sürekli yenile­nen eksik­siz teknolo­jisiyle, eviniz sıcak­lığını hissede­bile­ceğiniz ortamda, güler yüzlü per­son­eli ve hizmet bil­inci temelinde Manavgat’ta faaliyet­ler­ine başlamıştır.
 
Vizyon Göz Merkezi hasta­larına; ulus­lararası stan­dart­larda, eğitimli ve tecrü­beli per­son­eliyle mod­ern tıp­taki gelişmeleri sürekli takip ederek, etik ve bil­im­sel­lik ilkesin­den ödün ver­me­den hasta hak­larını ve mem­nuniyetini ön planda tutan bir hizmet anlayışı ile davranmaktadır.
 
Bizler; ide­al­leri doğrul­tusunda, bil­gi­lerinden ve tecrü­belerinden son derece emin olarak güler yüzle sizlere hizmet ver­mek­ten büyük mut­lu­luk ve onur duy­a­cağız. Siz değerli hasta­larımızı her zaman mis­afir­ler­imiz olarak kabul ediyor, rahatınızı sağla­mak amacıyla tüm gücümü­zle çalışıyoruz.
 
Her türlü göz rahat­sı­zlığınız merkez­imizde bulu­nan son teknoloji ciha­zlar ve pro­fesy­onel kadro­muzca dikka­tle ince­len­mekte, en uygun teşhis ve tedavi yön­temi uygu­lan­mak­tadır. Man­av­gat halkına ve tatil­lerini bu bölgede geçerin tüm insan­lara böyle bir hizmet anlayışını sun­manın mut­lu­luğu ve guru­runu yaşamaktayız.
VİZYONUMUZ
 
Kaliteli hizmet veren yerel ve ulus­lararası plat­form­larda refer­ans merkezi ola­bile­cek lider bir kurum olabilmek.
 
MİSYONUMUZ
 
Uzman kadro­mu­zla tüm konuk­larımıza en çağdaş, en gelişmiş, en kaliteli hizmeti sunup merkez­imiz­den yüz­lerindeki gülümse­meyle ayrıl­malarını sağla­mak. Ulus­lararası plat­for­mda inceleme, danış­man­lık, eğitim hizmeti ver­erek sis­te­minde kriter­leri otur­muş bir ekol olabilmek.

Diğer Sarıyer Hastaneleri