Tutak Devlet Hastanesi

Ağrı / Tutak

Telefon:0(472) 411 20 05
Fax:0(472) 411 20 83
Adres:Cami, Cumhuriyet Cad./çalışkan Sok. No:18, 04700
Website:www.tutakdevlethastanesi.gov.tr

Harita

Klasik yönetim anlayışının hakim olduğu dönemlerde personelin ürettiği ürünün/hizmetin miktarına bakılıp ona göre değerlendirilirken günümüz toplumlarında bu yönetim anlayışı yerini modern yönetim felsefesine bırakmıştır. Hastanemiz modern yönetim anlayışını kurulduğu ilk günden itibaren benimsemiştir ve yönetim felsefesinin temeline önce insanı koymayı başarmıştır.

Hastane olarak hedefimiz; günün teknolojisine uygun, özenle seçilmiş yerleşim yeri ve seçkin personel kadrosuna sahip olarak kurulmuş olan hastanemizi, daha kaliteli hizmet verecek duruma getirmektir.

Hastane yönetimi olarak "Duranın Gerileyeceği" fikrine inandık ve hastanemizin geleceği için sürekli yenilenme ve gelişme çabası içerine girdik. Bu çerçevede Toplam Kalite Yönetimi felsefesini benimsemiş olarak yolumuza devam etmekteyiz.

Kalite Politikamız

Verimli, etkili sağlık hizmeti sunabilmek için Kalite Yönetim Sistemi'nin şartlarına uygun olarak sürekli iyileştirme çabasıyla çalışanlarımıza uygun çalışma ortamı sağlamak, hastane kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanarak hastalarımıza zamanında, güvenilir sağlık hizmeti sunmaktır.

İdeallerimiz

Ağrı'nın en iyi ve en kaliteli sağlık sistemine sahip olarak sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan insanların gelmek isteyecekleri ve sağlık çalışanlarının çalışmayı tercih edecekleri bir hastane olmaktır.

Amacımız

Bilimsel bilgiyi öncü ve yenilikçi bir biçimde kullanarak sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek, hastalar ve çalışanlar için ölçülebilir yararlar sağlayarak memnuniyet düzeyini ve kaliteyi artırmaktır.

Diğer Tutak Hastaneleri