Tonya Devlet Hastanesi

Trabzon / Tonya

Telefon:(0462) 881 30 38
Fax:(0462) 881 39 07
Adres:Dr. Dilaver Yıldırım Caddesi
Website:www.tonyadevlethastanesi.gov.tr

Harita

İlçemizde 1954 yılına kadar sağlık hizmetleri Hükümet Tabipliği tarafından yürütülmüştür. 1954 yılında tek bloktan oluşan mevcut iki katlı ana bina inşa edilmiş ve bu bina Sağlık Merkezi olarak hizmete açılmıştır. 1984 yılına kadar Sağlık Merkezi olarak hizmet veren kurumumuz 1984 yılında Sağlık Ocağı statüsüne dönüştürülmüştür. Yaklaşık iki yıl Sağlık Ocağı statüsünde hizmet verildikten sonra 1986 yılında tekrar 25 yataklı Sağlık Merkezi statüsüne dönüştürülmüştür. 1991 yılında zemin katla beraber 3 katlı olarak temeli atılan ek binanın tamamlanmasından sonra 12.09.1995 tarihinde 30 yataklı Devlet Hastanesi statüsünü alarak hizmete açılmıştır. 01.03.1998 tarihinde de Döner Sermayeli Kuruluş olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Vizyonumuz

Hastanemizin sağlık hizmeti sunumunda bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, gelecekte olması muhtemel değişimleri görüp, kurum ve personelin adaptasyonunu sağlamayı, geleceğe yönelik stratejiler geliştirerek rekabet gücünü arttırmayı, toplumun beklentilerine cevap verecek, memnuniyetlerini en üst düzeye taşıyacak nitelikli sağlık hizmeti sunumunu sağlamaktır.

Misyonumuz

Taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle insani değerlere saygılı, çalışan ve hasta memnuniyeti odaklı; çağdaş eğitim bilgilendirme, teşhis ve tedavi hizmetlerine empatik bir yaklaşımla olanaklarımız doğrultusunda; kesintisiz ve kolay ulaşılabilir şekilde sunmaktır.

Kalite Politikamız

Etik kurallara bağlı, hasta ve çalışan haklarına saygılı; ekip ruhuyla yüksek kalitede, gelişen ve değişen teknoloji ile sürekli, süratli ve ilerleyici sağlık hizmeti sunmaktır.

Diğer Tonya Hastaneleri