Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi

Erzurum / Pasinler

Telefon:0(442) 661 30 01
Fax:0(442) 661 21 26
Adres:Reşadiye Mahallesi, 25300 Pasinler
Website:www.pasinlerdh.gov.tr

Harita

Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi;

İlçemizde yapılacak olan 50 Yataklı Devlet Hastanesi binası için 11 Ocak 2003 tarihinde ödenek tahsisi yapılmıştır. 50 Yataklı Hastane binası 10 Ekim 2005 tarihinde Pasinler ilçesi Kurtuluş Mah. Değirmenler Mevkiinde 40.000 m² lik arsa üzerinde yapımına başlanmış ve 2007 Mayıs Ayından itibaren yeni hizmet binasından halkımızın hizmetine açılmıştır.

Sağlıkta Dönüşüm projesi kapsamında sağlık mevzuatında yapılan değişiklikler ile hastane başhekimleri ve idari kadroların hizmet için yetkileri artırılmış, sağlık problemlerinin hastane idarecilerince yerinde çözümüne önem verilmiştir.

Hastanemiz yönetiminin hizmet ve kalite konusunda taviz vermeyen tutumlarıyla birlikte, hizmet kalitemiz günden güne artmaktadır.

Temel İlkelerimiz;

  • Hasta memnuniyeti ilkesini dikkate alarak hasta ve yakınlarına, hiçbir ayrım gözetmeksizin kabul görmüş standarda en üst seviyede sağlık hizmeti sunarız.
  • Kalitenin sürekli geliştirilmesi gerektiğine inanır, gelişime, dünyaya ve değişime açık olarak hizmetlerimizde en üst kalite anlayışını benimseriz.
  • En değerli kaynağımız ve en değerli yatırımımız olan insana saygıya dayalı yönetim anlayışımızla katılımcı bir yönetim politikası izleriz.
  • İş ahlakı ilkelerini temel alan, başarı ve başarısızlıkta sorumluluğu paylaşan, takım çalışmasına önem veren bir anlayışa sahibiz.

Diğer Pasinler Hastaneleri