Özel Sev Amerikan Hastanesi

Gaziantep / Şahinbey

Telefon:(0342) 220 02 11
Fax:(0342) 220 02 10
Adres:Tepebaşı Mahallesi Yüksek Sokak No:3/A
Website:www.sevamerikanhastanesi.com

Harita

SEV Amerikan Hastanesi, 1848 yılında Gaziantep’e yerleşmeye karar veren ve hayatının sonuna kadar Antep'te yaşayan Dr. Azariah Smith anısına 1879’da Yale Üniversitesi'nden sınıf arkadaşlarının yaptıkları bağışlar ve topladıkları yardımlar ile kuruldu.

O tarihde hastaneye Dr. Azariah Smith Memorial Hospital adı verildi. 1882 yılında hastaneye üç kuşak boyunca hizmet verecek Shepard ailesi Gaziantep'e yerleşti. Dr. Fred Shepard ve eşi Mrs. Shepard hastanede göreve başladı. 1905 yılında Büyük Britanya’dan Mrs. Anna Morston’un bağışıyla şu anki acil servis ve idari bölümlerin yer aldığı bina inşaa edildi.

1915  yılında Dr. Shepard‘ın ölümünün ardından Dr. Hamilton 18 yıl boyunca şehirde görev yaptı. İlerleyen yıllarda Dr. Fred Shepard’ın oğlu Dr. Lorrin Shepard da Azariah Smith Hastanesi'ne tayin edildi. 1924 yılında İngiliz hekim Dr. C.C. Piper hastanede başhekim olarak göreve başladı. 1996-2001 yıllarında 3. kuşak Barclay M. Shepard başhekimlik görevini üstlendi.

1973 yılında Muzaffer Kürkçü tarafından hastane hizmetlerine ek olarak Sağlık Okulu açıldı. 1977 yılında hemşirelik okullarının lise düzeyinde olması şartı getirilince orta düzeydeki okulun son sınıfı 1978 yılında mezun edildi . Hemşirelik okulu 1995 yılında tekrar faaliyete geçti, ancak YÖK kararına bağlı olarak 1999 yılında son mezunlarını vererek kapatıldı.

Son yıllarda, tarihi dokusuna sahip çıkılarak yenilenen hastane, altyapı ve personel yatırımına verdiği önemin yanı sıra teknolojideki gelişmeleri de takip etmektedir.

Misyonumuz

Binlerce yıllık geleneğe dayanan tıp bilimi, sarsılmaz ilkeler üzerine kurulmuştur.
Sağlıklı yaşamak bütün canlıların doğal hakkıdır. İnsanlar dil, din, ırk, milliyet ve cinsiyetlerine bakılmaksızın, doğru teşhis, hızlı tedavi ve insanca muamele görme fırsatından eşit olarak yararlanabilmelidir.

SEV Amerikan Hastanesi'nde yüzotuz yılı aşkın süredir insanlara sağlıklı yaşama şansı veriyoruz. Uluslararası standartlarda tıbbi olanaklardan, uzman ve deneyimli sağlık ekibinden, gelişmiş tanı ve tedavi yöntemlerinden her gün daha çok insanın yararlanmasını, sağlıklı insanlardan oluşan, mutlu ve huzurlu bir toplum yaratmayı hedefliyoruz.

Vizyonumuz

Tıbbın geçmişi ne kadar köklü ise geleceği de o kadar etkileyici. Bilimsel araştırmaları destekleyen teknolojik gelişmeler sayesinde, teşhis ve tedavi olanakları her geçen yıl çeşitleniyor. SEV Amerikan Hastanesi'nde teknolojiye ve gelişmiş işgücüne yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çünkü hastalarımızın en hızlı şekilde, en doğru yöntemle sağlığına kavuşmasını; yakınlarının onlara destek olacak umut ve güveni taşımasını istiyoruz.

Diğer Şahinbey Hastaneleri