Gaziantep Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi

Gaziantep / Şahinbey

Telefon:(0342) 221 07 00
Fax:(0342) 220 93 34
Adres:Hürriyet Caddesi
Website:www.gaziantepdh.gov.tr

Harita

Kalite Politikamız

Hasta, hasta yakını ve çalışanların memnuniyetini sağlayan, teknolojik gelişmeleri izleyen, yasal mevzuatlara uygun iyileştirmeler yapan, kaliteli sağlık hizmeti sunmak.

Misyon; İlimiz başta olmak üzere sağlık hizmeti sunulan resmi veya özel sosyal güvenlik sahibi tüm halkımıza; hasta haklarına saygılı, tüm sağlık çalışanlarının haklarına duyarlı, etik değerlere bağlı, hizmeti veren ile alan arasındaki iletişimin sağlam temeller üzerinde yürütülmesini sağlayan memnuniyeti sürekli hale getirmeye, kaynaklarını etkin kullanmayı, nitelikli sağlık hizmeti sunumunu sağlamayı, hastalara gerekli sağlık hizmetini sunarken onların ve yakınlarının memnuniyetini önemsemeyi,

Vizyon; Hastanemizin hizmet sunumu konusunda gelecekte olabilecek değişimleri görebilmesi ve etkilerini doku anlaşmazlığı olmaksızın yaşayabilmesi ve rekabet gücünü artırabilmesi için ileriye dönük çizdiği yönü, varmak istediği ideallerini, halkımızın hak ettiği; nitelikli, çağdaş ve bilimsel sağlık hizmetlerini üretmeyi benimsemiştir.

Diğer Şahinbey Hastaneleri