Özel Lider Hastanesi

Burdur / Bucak

Telefon:0(248) 325 03 25
Fax:0(248) 325 03 22
Adres:Cumhuriyet Caddesi No: 58
Website:http://www.liderhastanesi.com

Harita

Sağlıktaki bilgi birikimimizi halkımızla paylaşmaya önem veriyoruz. Bu alanda her türlü iletişim olanaklarını kullanarak bilgilerimizi halkımıza sunuyoruz. Bilgi paylaşımını web sitelerimizle de sağlıyoruz. Bu amaçla bir adet web sitesi oluşturmuş bulunuyoruz; www.liderhastanesi.com ve Lider Hastanesi web sitesinde; hastanemizin tüm bölüm ve üniteleri, tanı ve tedavi merkezleri anlatılıyor. Teknik donanımıyla ilgili açıklayıcı bilgiler veriliyor. Bu site, halkımızın, sağlıkla ilgili olarak, hangi alanlarda hizmet alabileceklerini ve alacakları hizmetlere ait öğrenmeleri gereken önemli bilgileri içeren bir rehber niteliği taşıyor.

Misyon

Etik değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı, tedavi edici uygulamalar yanında koruyucu sağlık çalışmalarını da kapsayan kaliteli ve ekonomik hizmetlerimizi din, dil, ırk, cinsiyet ve bölge ayırımı gözetmeksizin nitelikli ve uzman kadrolarımız ile sunmaktadır.

Vizyon

Çağdaş bir yönetim sistemi, tıbbi uygulamaları ve teknolojisi ile örnek gösterilen, toplumun beklentileri ile hastalarımızın tüm sağlık gereksinimlerini karşılayan ve bu özellikleri ile öncelikle tercih edilen bir sağlık kuruluşu olmaktır.

Diğer Bucak Hastaneleri