Özel Hatem Hastanesi

Gaziantep / Şahinbey

Telefon:(0342) 220 15 15
Fax:(0342) 220 32 22
Adres:Alleben Mahallesi Kemal Köker Caddesi No: 41
Website:www.hatemhastanesi.com

Harita

En ileri bilgi ve teknolojinin yeterli düzeyde ve konforlu bir ortamda sunulduğu, hasta odaklı bir hastane işletmeciliği ile örnek bir model oluşturan, bölgesel ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen, hasta ve çalışan memnuniyetinin en üst düzeye ulaştığı mükemmel tıbbi bakım hizmetleri ile konforlu otelcilik hizmetlerinin birbirini tamamlayacak şekilde sunulduğu, lider bir sağlık kuruluşu olmayı hedeflemektedir.

Misyonumuz

Özel Hatem Hastanesi nin asli görevi, hizmet ettiği bireylerin ve toplumun sağılık ve iyilik durumlarının geliştirilmesidir. Bunu başarmak için;

  • Kurumumuzda çalışmaktan gurur duyan ve kendilerini mesleklerine adamış, üstün nitelikli, insana değer veren hekimler ve sağlık uzmanları ile tüm hastalarımıza verimli, kaliteli ve kapsamlı sağlık bakım hizmeti vereceğiz,
  • Tedavi edici hizmetlerin yanında, toplum sağlığını koruyucu, rehabilite edici ve sağlığı geliştirici hizmetlere de büyük önem vereceğiz.
  • Sunduğumuz hizmetleri ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli geliştireceğiz,
  • Hizmet ettiğimiz toplumun sağlık düzeyini geliştirmek için, toplumun sosyal, ekonomik ve sağlık sorunlarına uygun yaratıcı çözümler geliştireceğiz,
  • Gelecekte hastalarımıza daha kapsamlı hizmetler sunmak amacıyla hekim ve diğer sağlık personelimizin eğitimine ve kendilerini geliştirmelerine büyük önem vereceğiz,
  • Hizmet ettiğimiz toplumun sağlık hizmeti gereksinmeleriyle ilgili araştırmalar yapacağız,
  • Tıbbi bakımın yanında hasta ve refakatçileri için; bilgilendirme, konaklama, barınma ve beslenme gibi otelcilik hizmetlerinde de yüksek kalitede, konfor ve rahatlığı ön planda tutan profesyonel hizmetler vereceğiz.

Diğer Şahinbey Hastaneleri