Özel H.A.Y.A.T Hastanesi

Antalya / Alanya

Telefon:(0242) 512 42 51
Fax:(0242) 513 80 14
Adres:Şekerhane Mahallesi Yeni Hastane Caddesi Yayla Yolu Civarı
Website:www.hayathospital.com

Harita

Seçkin hekim kadrosu ile Dahiliye-Kardiyoloji, Genel Cerrahi, Çocuk Hastalıkları, Kadın Doğum, Ortopedi, Göz, Kulak-Burun-Boğaz, Üroloji, Beyin Cerrahi, Anestezi, Pratisyen, Diş, Diyetisyen, Psikolog, Radyoloji ve Mikrobiyoloji branşlarına sahiptir. Hastanemizde en modern cihazlarla donatılmış 2 Ameliyathane, 1 Doğum Salonu, 1 Yoğum Bakım Ünitesi, Suni Solunum Cihazları, Kuvöz (3 Adet), Fetal Monitör, Elektrokardiografi, Doppler, EKG, Eforlu EKG, Holter, Fototerapi, Odiometri ve Timpanometri Üniteleri, Ultrasonografi (Renkli-Doppler), Radyoloji, DSA  Mikrobiyoloji-Biyokimya Laboratuarı, Bilgisayarlı Tüm Vücut Tomografisi, Açık Manyetik Resonans, Kemik Densitometri, Mamografi, Video-Endoskopi, Mikro Cerrahi, Renkli Ekokardiografi, EEG, Taş Kırma, Green Light ünitesi mevcut olup, Dializ Ünitemiz turizme yönelik hizmet de vermektedir. 8 Adet Dializ Makinesi vardır.

Misyonumuz

Özel H.A.Y.A.T. Hastanesi toplumun beden ve ruh sağlığını korunması, bireye en üst düzeyde uzmanlaşmış, kaliteli tanı ve tedavi hizmetini vermek çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi buluşturarak kullanmak için gerekli alt yapı ve desteğin sağlanmasıdır.

Etik değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı, tedavi edici uygulamalar yanında koruyucu sağlık çalışmalarını da kapsayan kaliteli ve ekonomik hizmetlerin din, dil, ırk, cinsiyet ve bölge ayırımı gözetmeksizin nitelikli ve uzman kadrolarımız ile yapılmasını amaçlar.

Vizyonumuz

En ilerici bilgi ve teknolojinin, yeterli ve tatmin edici düzeyde, zevkli bir ortam içinde sunulduğu, Yönetiminde örnek bir model oluşturan, Uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen, Hasta ve çalışan memnuniyetinin mükemmele ulaştığı lider sağlık kuruluşu olmaktır.

Diğer Alanya Hastaneleri