Özel Aksaray Hastanesi

Aksaray / Aksaray Merkez

Telefon:(0382) 216 06 06
Fax:(0382) 216 06 16
Adres:Hacılar Harmanı Mahallesi E-90 Karayolu Üzeri
Website:www.aksarayhastanesi.com

Harita

Hastaları ve yakınlarını dinleyip, bizzat bilgilendiren bir yaklaşımla teşhis ve tedavi hizmeti verilebileceği inancı üzerine kurulan hastanemizde, yalnızca hastalıkların tıbbi teşhisi ve tedavisi ile değil, hastalarla da doğrudan insancıl bir içtenlikle ilgilenilecektir.

Özel Aksaray Hastanesi, böylesi bir ilgi gösterme iddiası ile yola çıkmıştır, çünkü; şefkatin de en az ilaç ve teknoloji kadar şifa verdiğini kabul ediyoruz.

Özel Aksaray Hastanesi'nin Üç Çalışma İlkesi

Sevgi yüklü anlayış olarak kabul ettiğimiz "şefkat iddiamızı” her zaman gerçekleştirebilmek adına, üç temel ilkemiz vardır:

 • Özel Aksaray Hastanesi çalışanı, hastaya öncelikle içtenlikli ilgi gösterip, hastanın tıbbi ve duygusal zarar görmesini önlemek durumundadır.
 • Özel Aksaray Hastanesi çalışanı, birinci ilke ile çelişmediği sürece, hastanın sorularına cevap verip, taleplerini yerine getirir.
 • Özel Aksaray Hastanesi çalışanı, ilk iki ilke ile paralel, kendi sağlığını (da) gözetip, varlığını korumak zorundadır.

Yukarıdaki üç ilkenin, ilk ikisinden çıkan sonuçlar şunlardır:

 • Hastaya tıbbi, maddi ve duygusal zarar vermemek.
 • Hastaya ilgi göstermek.
 • Hastaya bilinçli olarak zaman ayırmak.
 • Hastayı dinlemek.
 • Hastayı anlamaya gayret göstermek.
 • Hastaya dinlendiğini hissettirmek.
 • Hastaya merhamet ile yaklaşmak.
 • Hastayı olduğu gibi kabul ederek yaklaşmak.
 • Hastanın hassas duygu dünyasını hesaba katarak yaklaşmak.
 • Hastaya empati ile yaklaşmak.
 • Hastaya duygusal olarak da destek vermek amaçlı yaklaşmak.
 • Tedavi sürecini hastanın zihninde canlandırabileceği bir şekilde anlatmak.
 • Hastanın stresini azaltmak için yaklaşmak.
 • Hastanın sorularına cevap vermek için yaklaşmak.
 • Hastanın soramadığı sorularını anlamak için de çabalamak.
 • Erkek hastaları öfkeye sürüklememek için önlem almak.
 • Kadın hastalarda kaygıya yol açmamaya gayret etmek.
 • Hastalara sorularını rahatça sorma ortamı oluşturmak.

Diğer Aksaray Merkez Hastaneleri