Osmaniye Devlet Hastanesi

Osmaniye / Osmaniye Merkez

Telefon:(0328) 826 12 00
Fax:(0328) 826 12 24
Adres:Toprakkale Yolu Üzeri
Website:www.odh.gov.tr

Harita

Hastanemiz faaliyete geçtiği 2002 yılında toplam polikliniğe başvuran hasta sayısı 267263 iken 2007 yılında bu rakam 455777 hastaya ulaşmıştır. 2008 yılının ilk 3 ayında toplam poliklinik hasta sayısı 101414 kişiye ulaşmıştır. 2002 yılında hastanemizde yapılan toplam ameliyat sayısı 3989 iken 2007 yılında bu rakam 7821'e ulaşmıştır. Hastanemizde hemodiyaliz ünitesinde toplam makine sayısı 10 iken 2007 yılında makine sayısı 14’e çıkarılmıştır.

2002 yılında toplam seans sayısı 4076 iken 2007 yılında 6440’e ulaşmıştır. Diyalize girmeye aday hastaların ayaktan takiplerini yaparak diyaliz makinesine bağımlı kalmalarını mümkün olduğunca geciktirmek için diyaliz ve hipertansiyon polikliniği 15/08/2005 tarihinde hastaların hizmetine girmiştir.

Diğer Osmaniye Merkez Hastaneleri