Osmancık Devlet Hastanesi

Çorum / Osmancık

Telefon:(0364) 611 40 33
Fax:(0364) 611 49 95
Adres:Gemici Mahallesi Sultan Hamit Caddesi No: 33/2
Website:www.osmancikdevlethastanesi.gov.tr

Harita

Hastanemiz 1976 yılında 2 blok halinde hizmete girmiş olup 1996 yılı sonuna kadar 50 yataklı hastane olarak hizmet vermiştir. 26.07.1997 tarihinde geçici kabulü yapılan 50 yataklı ek blokların hizmete girmesi ile hastanemiz 100 yüz yatak kapasitesine ulaşmıştır. Resmi yatak sayısı 100 olup, bu gün itibari ile Genel Cerrahi Servisi, Üroloji Servisi, KBB Servisi, Nöroloji Sevisi, Göz Servisi, Dahiliye Servisi, Çocuk Servisi, Ortopedi Servisi ve Doğum Servisi ile hizmet verilmektedir.

2002 yılında Bakanlık Makamından sağlanan ödeneklerle Diyaliz Ünitesi 3 yataklı olarak hizmet vermeye başlamış, 2004 yılında kapasite 4 yatağa, 2005 yılında 6 yatağa çıkarılmıştır. Bugün itibari ile toplam 9 yatak ile 33 hasta hastanemiz diyaliz ünitesinden hizmet almaya devam etmektedir.

Yoğun bakım Ünitemiz 2010 yılı Mayıs ayında 4 yataklı birinci basamak yoğun bakım ünitesi olarak hizmete açılmıştır.

Diğer Osmancık Hastaneleri