Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Samsun / 19 Mayıs

Telefon:0(362) 312 19 19
Fax:0(___) ___ __ __
Adres:On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Website:www.hastane.omu.edu.tr

Diğer 19 Mayıs Hastaneleri