Niksar Devlet Hastanesi

Tokat / Niksar

Telefon:0(356) 527 88 00
Fax:0(356) 528 35 35
Adres:Ayvaz Mahallesi Hızır Sok. No:3
Website:www.niksardh.gov.tr

Harita

Hastanemiz 1958 yılında Sağlık Merkezi olarak hizmete açılmıştır. 1972 yılında Ek Bina yapılarak 50 yatak kapasitesine, Hastanemizin eski sağlık merkezi binası üzerine ilave bir kat yapılarak yatak kapasitesi Bakanlığımızca 60 yatak kapasitesine, 1994 yılında projelendirilerek yapımına başlanan 2. Ek binamızın tamamlanmasıyla hastanemiz Sağlık Grup Başkanlığının 04/12/2002 tarih ve 2537 sayılı yazıları ile 150 kadro yatak kapasitesine çıkartılmıştır. Mevcut hastanemizde bulunan fiziki şartları yetersiz olan diyaliz ünitesinin Niksar Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından yapımı tamamlanmış olup, diyaliz hastalarına burada hizmet verilmeye başlanılmıştır.

Coğrafi konum itibariyle hastanemize çevre ilçelerden hasta sevkleri yapılmaktadır. Hastanemiz bu konumu ile Bölge hastanesi gibi hizmet vermektedir. Artan nüfus ile birlikte mevcut binamız yetersiz duruma gelmiş; inşaatı tamamlanan ek binamızın hizmet vermeye başlamasıyla rahatlama sağlanmıştır.

Misyon, vizyon ve değerlerimiz doğrultusunda, hasta ve çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, hasta bakımı ve yönetim standartlarında sürekli iyileşmeyi sağlamak, hasta hak ve sorumluluklarını göz önünde bulundurmak, çağdaş bilgi ve yönetim sistemleri ve teknolojilerini kullanmak, yasa ve yönetmeliklere ve meslek etiği ilkelerine uygun olarak çalışmak, bu amaçla oluşturulan sistemleri gelecek nesillere taşımak, kalite politikamızdır.

Buna bağlı olarak verdiğimiz taahhütlerimiz: Doğru teşhis ve tedaviyi, zamanında sunarız. Kolay ulaşabilirliğimiz ve ileri teknolojimizle her alanda en iyi hizmeti veren entegre bir sağlık merkeziyiz.

Çağdaş yönetim sistemi, tıbbi uygulamaları ve üstün teknolojisiyle Tokat genelinde örnek gösterilen sağlık kuruluşu olmak hastanemizin en önemli vizyonudur.

Diğer Niksar Hastaneleri