Maçka Mehmet Aktürk Devlet Hastanesi

Trabzon / Maçka

Telefon:(0462) 512 40 68
Fax:(0462) 512 25 46
Adres:Merkez Mahallesi Meryemana Yolu Üzeri
Website:www.mackadh.gov.tr

Harita

Hastanenin mevcut binası Maçka Belediyesi ve rahmetli Ali Kemal Aktürk’ ün katkıları ile 1998 yılında yapımına başlanmış olup, 2002 yılında tamamlanmış ve Maçka Belediyesi tarafından 49 yıllığına Sağlık Bakanlığına devredilmiştir.

Hastanemiz 27.12.2002 tarihinde resmi olarak hizmete açılmıştır. 5 kat üzerine kurulmuş olup, 24 saat acil hizmeti vermektedir. Ayrıca Acil Servis Hizmetleri dışında Dahiliye, Genel Cerrahi, Diş ve Uzman Aile Hekimi poliklinikleri ile laboratuar ve röntgen hizmeti de sunmaktadır. Devlet hastanesi konumunda hizmet vermektedir.

Misyonumuz

İlçemiz başta olmak üzere, sağlık hizmeti talebinde bulunan tüm halkımıza, insan haklarına saygılı, hasta ve çalışan haklarına duyarlı, etik ilkelere bağlı olarak hasta ve yakınlarıyla sağlık çalışanlarının iletişimini sağlam temellere dayandırmak, hizmet sunumunda kaynakları etkin ve etkili kullanmak, nitelikli ve güvenilir sağlık hizmeti sunmak, hasta, hasta yakınları ve çalışan memnuniyetini önemsemektir.

Vizyonumuz

Hastanemizin sağlık hizmeti sunumunda, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, gelecekte olması muhtemel değişimleri görüp, kurum ve personelin adaptasyonunu sağlamak, geleceğe yönelik stratejiler geliştirerek rekabet gücünü arttırmak, toplumun beklentilerine cevap verecek, memnuniyetlerini en üst düzeye taşıyacak nitelikli sağlık hizmeti sunumunu sağlamaktır.

Diğer Maçka Hastaneleri