Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Ankara / Ulus

Telefon:0(___) ___ __ __
Fax:0(312) 310 44 40
Adres:Sıhhiye 06100
Website:www.dis.hacettepe.edu.tr

Diğer Ulus Hastaneleri