Genç Devlet Hastanesi

Bingöl / Genç

Telefon:0(426) 411 35 26
Fax:0(426) 411 47 17
Adres:Kültür Mah. Bingöl Yolu, Genç
Website:http://gencdh.saglik.gov.tr

Harita

Hastanemizde günlük ortalama 250 civarında hastaya hizmet verilmektedir. Yeni taşındığımız Kültür Binasında 20 yatak kapasitesi ile yatan hastalara hizmet verilmektedir.

Hastanemizde Direkt Grafileri çekebildiğimiz Radyoloji Ünitemiz, Rutin Tahlilleri yapabildiğimiz Biyokimya Laboratuarımız mevcuttur.

Misyonumuz
Misyonumuz, toplumun yaşam kalitesini yükseltmek, koruyucu ve iyleştirici sağlık hizmetlerini, tıbbın ulaştığı en üst düzeyde, uygun koşullarda topluma sunmaktır.

Vizyonumuz
Tıbbi hizmetlerdeki mükemmeliyet düzeyi, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini yaratmaktaki kararlılığı, etik değerlere bağlılığı ve üstün nitelikli ekibimizle bölgemizde referans gösterilen sağlık kurumlarından biri olmaktır.

Hedefimiz
Sağlık konusunda hastalarımıza sorunlarını çözmek için hizmetlerimizi sunarken, en küçük ayrıntıda bile onların kendilerini özel hisetmesini sağlamayı hedefliyoruz. Yakın gelecekte ilimizdeki hastane ve laboratuarla akreditasyonumuzu gerçekleştirerek ilimizde olan hastanelerdeki biyokimya , hemotoloji, mikrobiyoloji laboratuarlarından hizmet alarak gereksiz olarak hasta sevkini engelleyerek halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeyi amaçlıyoruz.

Diğer Genç Hastaneleri