Doğanhisar Devlet Hastanesi

Konya / Doğanhisar

Telefon:0(332) 556 10 37
Fax:0(332) 556 20 13
Adres:Kuz Mah. Kazım Karabekir Cad. No/48 Doğanhisar
Website:www.doganhisardh.saglik.gov.tr

Diğer Doğanhisar Hastaneleri