Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Diyarbakır / Diyarbakır Merkez

Telefon:0(850) 480 21 00
Fax:0(412) 248 23 16
Adres:Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Website:www.hastane.dicle.edu.tr

Harita

Misyonumuz

Üst düzeyde bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını ön planda düşünen, iyi tanı koyabilen ve tedavi yapabilen, iyi iletişim kurabilen, araştırmacı etik değerleri gözeten ve toplum lideri özelliklerine sahip, nitelikli ve yeterli hekimler yetiştirmek, Topuma bilimsel, kaliteli ve çağdaş düzeyde sağlık hizmeti sunmak, Toplumu daha sağlıklı kılabilmek için toplumsal eğitime ve sağlık politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak, Yaptığı araştırmalarla evrensel bilgi birikime katkıda bulunmak, Bilim ve teknolojiye ve üretilen bilginin topluma yayılmasına evrensel ölçülerde katkıda bulunmak, Toplumun sağlık sorunlarının üst düzeyde ve yerinde çözülmesini sağlamak, Tıp Fakültesini her yönü ile kentin, bölgenin ve ülkenin saygın bir kurumu haline getirmek ve Tıp Fakültesinin Personeli ve öğrencisi olmanın onur ve gururunu öğretim elemanları, bütün çalışanlar ve öğrencilerde yaratmak ve yaşatmak, Esnek öğretim ve çalışma oramı yaratarak öğrencilerimizin akademik ve öğrenme kişisel gelişim süreçlerini ilerletebilmelerine olanak sağlamak, Topluma verilen sağlık hizmetleri açısından referans bir sağlık kurumu olmak.

Vizyonumuz

Katılımcığa ve takım çalışmasına dayalı kurum kültürü oluşturarak bilgi yaratma ve yayma konularında önde gelen, küresel toplumda saygı ve güvenle anılan,referans bir tıp merkezi olmak, Ulusal ve uluslar arası düzeyde tıp eğitimi verme, araştırma yapma ve sağlık hizmeti sunumunda, konumunu güçlendirerek iyileştirmek.

Diğer Diyarbakır Merkez Hastaneleri