Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi

Manisa / Manisa Merkez

Telefon:0(236) 444 42 28
Fax:0(236) 233 80 40
Adres:Uncubozköy Mah. Mimarsinan Sok. No:18
Website:www.bayar.edu.tr/hastane/index.php

Harita

Vizyonumuz

Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinin vizyonu, insan kaynakları, teknolojik kapasitesi ve medikal bakım kalitesi ile uluslar arası düzeyde tanınan, hasta beklentilerini karşılayan, çalışanlarına ergonomik çalışma ortamı sağlayan, kurumsal etik değerlere duyarlı, sosyal sorumluluk sahibi, çevresel değerlere önem veren, sağlık eğitimi modeli ile referans akademik kurum olan akredite üniversite hastanesi olmaktır.

Misyonumuz

Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi olarak; medikal bakım kalitesinde sürekliliği sağlayarak hastalarımızın tanı ve tedavideki algılamalarına yaşam kalitesine ve sağlığına değer katmak, Kurumlar arası işbirliği ile uluslar arası standartlarda eğitim ve bilimsel araştırma altyapısı ile sağlıkla ilgili yeni uygulamaların gelişmesini destekleme de örnek bir kurum olarak hizmet sunmak, Mesleki ve kurumsal etik değerlere duyarlı, hasta haklarına saygılı,kendini sürekli geliştiren çalışanlarımızla sürekli hizmet üretmek.

Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi nitelikli sağlık hizmetinin sürekliliğini hedeflemektedir. Hastanemizin hasta yönetimi hedefi; kanıta dayalı tıp uygulamaları, hasta odaklı medikal bakım, akreditasyon kriterlerini karşılama ve tıbbi etiğe göre karar vermektir.

Çağdaş hastane yönetimi standartlarında, hastaların istek ve beklentilerinin eksiksiz karşılanması için gerekli olan nitelikli insan gücü altyapısı da oluşturulmaktadır. Ayrıca hastane bilgi yönetimi sistemleri ile hastaların tüm tıbbi kayıtları güvenli ve hızlı erişilebilir bir şekilde kaydedilmektedir. Hastanemizde Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon çalışmalarımız sona ermek üzeredir.

Diğer Manisa Merkez Hastaneleri