Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi

Şanlıurfa / Şanlıurfa Merkez

Telefon:0(414) 318 90 00
Fax:0(414) 318 92 51
Adres:Akabe Mahallesi
Website:www.balikligoldh.gov.tr

Harita

01.05.1963 Tarihinde Sağlık İstasyonu olarak kurulmuştur. 01.03.1975 tarihinde Dispanser olarak hizmet vermeye başlamıştır.

1983 yılı Temmuz ayında Şanlıurfa SSK Hastanesi olarak 150 yatak kapasitesi ile faaliyetine devam etmiştir.

Yataklı servis binasına ilaveten inşaatına 1991 yılında başlayan ek poliklinik binası 5 kat olarak fiilen 1994 yılında poliklinik hizmeti vermeye başlamıştır.

18.02.2005 Tarih ve 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesislerinin Sağlık Bakanlılığı’na devredilmesine dair kanun uyarınca, Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi adını alarak halen çalışmalarına devam etmektedir.

Eyyübiye semt polikliniğimiz 17.03.2009 tarihinde poliklinik hizmetleri vermeye başlamıştır. Hastanemizde yapılan tahlil ve röntgen hizmetlerini aynısı Eyyübiye semt polikliniğinde de yapılmaktadır.

16.01.2008 tarihinde hastalarımıza ipek yolu cad. üzerinde Balıklıgöl Devlet Hastanesi fizik tedavi merkezi olarak halen hizmet vermeye davam etmektedir.

Kalite Birimi sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli, verimli hizmet sunumunun sağlanması ve sağlık kurumlarının bu hedeflere ulaşmaları için ölçülebilir, karşılaştırılabilir hizmet sunum kriterlerinin belirlenmesi ve halkın görüşlerinin bu sürece yansıtılması ile buna katkısı olan personelin teşvik edilmesi konularında çalışmalar ve raporlar hazırlar.

Görevlerin Bazıları

  • Dokümantasyonun geliştirilmesini, güncelleştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak.
  • Kalite Konseyi, Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı, Kalite Yürütme Kurulu, Eğitici Ekip Toplantısı gibi birçok iyileştirme çalışması yürüten toplantıya aktif katılım ve alt yapı desteği sağlamak sekreteryasını yürütmek.
  • İntranet web sitesinin güncellenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
  • İstatistik ve Halkla İlişkiler Birimlerinin aracılığıyla toplanan verilerin bir kısmının analizi ve bu birimlerin yaptığı çalışmaların desteklenmesi.
  • Hastanenin Bilişim alt yapısının geliştirilmesi çalışmalarında aktif katılım.
  • İç tetkik çalışmaların tam kadro katılım ve diğer birimlerden katılan tetkikçilerin desteklenmesi.
  • Hastane tanıtım faaliyetlerinde koordinasyon ve ekibin hazırladığı sunularla destek.

Diğer Şanlıurfa Merkez Hastaneleri